Firma Historia Novinky Kontakt
 projekcia pelle

štart

Projektovou činnosťou sa zaoberám od roku 1979. Prvé skúsenosti som nazbieral na projekcii Okresného stavebného podniku v Rimavskej Sobote. V rokoch 1992-1994 som bol architektom Mesta Rimavská  Sobota. Vlastné živnostenské podnikanie som začal v roku 1990. Odvtedy (s odbočkami) pracujem samostatne vo vlastnom mene.

Povolenia

Mám povolenie v investičnej výstavbe od Slovenskej komory architektov - číslo: 1502-RA-1095
ako aj od Slovenskej komory inžinierov - číslo: 1147-21-41-96.
Ako špecialista požiarnej ochrany mám osvedčenie s číslom: 6-006.